İçeriğe geç
Yapay Dil Sözlüğü
Yapay Dil Yapı - Kavram Sözlüğü

İngilizce, Türkçe gibi doğal dillere ek olarak al Bakiyye, Nomuli, Esperanto, Ro, Rilin, Volapük, Klingon gibi yapay dillerde karşılıkların sunulduğu ve yalnızca belli yapı ve kavramların sunulduğu sözlüktür. Bu yapı ve kavramlar genellikle "renkler, şahıslar, zarf ve zamirler, bölge adları, zamanlar vb. şeklindedir. Daha fazla bilgi